British School - Szkoła Języków Obcych - szkoła językowa, kursy językowe, szkoła angielskiego i inne języki - Akademia kompetencji językowych mieszkańców miasta Rzeszów i powiatu rzeszowskiego

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Logo projekt 2017 2018

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa

 

 

BEZPŁATNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

 "Akademia kompetencji językowych mieszkańców miasta Rzeszów i powiatu rzeszowskiego"

 

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 do 30.09.2018

 W ramach kursu uczestnicy:

 • biorą udział w bezpłatnym kursie języka angielskiego
 • otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe (podręczniki, kserówki)
 • biorą udział w bezpłatnym egzaminie certyfikacyjnym TOEIC Bridge i w przypadku pozytywnego wyniku otrzymują certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie A2.

Cel projektu:

Celem projektu jest nabycie umiejętności posługiwania się przez uczestników językiem angielskim na pełnym poziomie biegłości językowej A, potwierdzonej uzyskaniem certyfikatu TOEIC Bridge.

Projekt zakłada realizację szkoleń z języka angielskiego na poziomie A1 oraz A2 w następujących wymiarach:

 • A1 - 120h - 144 osoby ( 12 grup)
 • A2 (kontynuacja A1) - 120h - 144 osoby ( 12 grup)
 • A2 - 120h - 144 osoby ( 12 grup)

Grupa docelowa:

 • mieszkańcy miasta Rzeszów i całego województwa podkarpackiego
 • wiek 25-49 lat (wykształcenie maksymalnie średnie) lub wiek 50 lat i więcej (dopuszczalne wykształcenie wyższe)
 • osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy oraz powracające po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka lub
 • osoby niepełnosprawne lub
 • osoby pozostające bez zatrudnienia przez minimum 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (osoby bezrobotne, niekatywne zawodowo, emeryci, renciści)

Rekrutacja:

Rekrutacja uczestników projektu odbywa się w sposó ciągły do chwili zrekrutowania zakładanej w projekcie liczby kandydatów, nie później niż do 31.07.2018r.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu lub na stronie internetowej.

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Projektu.

W Biurze Projektu należy także wypełnić bezpłatny test językowy sprawdzający znajomość język angielskiego.

Szczegóły procedury rekrutacyjnej zostały opisane w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Zachęcamy do zapoznania się z wyżej wymienionym dokumentem.

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty dla Kandydatów Projektu:

 • Formularz zgłoszeniowy - Pobierz
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - Pobierz
 • Zakres danych uczestników projektów biorących udział w projektach realizowanych w ramach RPO WP w latach 2014-2020 - Pobierz
 • Regulamin - Pobierz

Dokumenty dla Uczestników Projektu:

 

Zapytanie ofertowe Nr 1/2017

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie podręczników z języka angielskiego English File third edition Elementary i Pre-Intermediate w ramach projektu

"Akademia kompetencji językowych mieszkańców miasta Rzeszów i powiatu rzeszowskiego".

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś Prioretytowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób w obszarze TIK i językjów obcych. 

Zapytanie ofertowe - pobierz  

 

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 30.03.2017 analizy ofert w celu realizacji zamówienia na zakup i dostawę podręczników do nauki języka angielskiego dla uczestników projektu "Akademia kompetencji językowych mieszkańców miasta Rzeszów i powiatu rzeszowskiego" - Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.3 podnoszenie kompetencji osób w obszarze TIK i języków obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Wyłoniono Wykonawcę:

POLANGLO Sp. z o.o.  02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 20

której ofertę uznano za najkorzystniejszą.  

 

Zapytanie ofertowe Nr 2/2017

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminu certyfikacyjnego TOEIC Bridge na poziomie A2 według skali ESOKJ w ramach projektu

"Akademia kompetencji językowych mieszkańców miasta Rzeszów i powiatu rzeszowskiego".

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś Prioretytowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób w obszarze TIK i językjów obcych. 

Zapytanie ofertowe - pobierz  

 

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego w dniu 26.05.2017 analizy ofert w celu realizacji zamówienia na przeprowadzenie egzaminu certyfikacyjnego TOEIC Bridge (poziom A2 wg skali ESOKJ) dla 24 grup liczących po 12 osób "Akademia kompetencji językowych mieszkańców miasta Rzeszów i powiatu rzeszowskiego" - Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.3 podnoszenie kompetencji osób w obszarze TIK i języków obcych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Wyłoniono Wykonawcę:

NEW ENGLISH SCHOOL Michalina Gromadzka-Róg 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 14

której ofertę uznano za najkorzystniejszą. 

Platforma e-learning

Umożliwia samodzielną naukę i utrwalanie materiału przerobionego na zajęciach.

Tablice Interaktywne

Zobacz jak wyglądają zajęcia prowadzone z pomocą tablic interaktywnych.

Stawiamy na praktyczne użycie języka!