CELEM KURSÓW OGÓLNYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO JEST:

  • wprowadzenie szerokiego zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych umożliwiających komunikację w środowisku obcojęzycznym

  • przełamanie bariery komunikacyjnej poprzez  różnorodne ćwiczenia typu: w parach, grupach, rozwiązywanie problemów, odgrywanie scenek rodzajowych

  • ćwiczenie rozumienia języka mówionego w jego różnych odmianach

  • ćwiczenie umiejętności  płynnego wykorzystania struktur leksykalnych i gramatycznych w dość szerokim zakresie sytuacji codziennych i zawodowych

  • rozwijanie umiejętności wygłaszania opinii, brania udziału w dyskusji, rozumienia i pisania dłuższych tekstów


PODSTAWOWE POZIOMY ZAAWANSOWANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM


 

POZIOM BEGINNERS

jest  to poziom dla początkujących. Uczestniczy kursu w szkole British School poznają podstawy języka pod kątem wszystkich umiejętności językowych tzn: mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie. Wiedza ta jest czysto praktyczna i już od pierwszych spotkań studenci British School potrafią przedstawić się, zamówić hotel a pod koniec kursu potrafią również przeprowadzić prostą rozmowę telefoniczną, napisać krótki list lub przeczytać ogłoszenie prasowe.


POZIOM PRE-INTERMEDIATE

tłumacząc dosłownie to poziom średniozaawansowany niższy. Poziom ten jest przeznaczony dla uczniów, którzy kontynuują naukę w British School bądź zdali egzamin wstępny na ten poziom (spróbuj swoich sił i napisz test sprawdzający na naszej stronie). Poziom ten jest uzupełnieniem i rozszerzeniem poziomu Beginners. Studenci British School poznają nowe struktury gramatyczne i rozwijają słownictwo dotychczas nabyte. Ćwiczą zdobytą wiedzę pod kątem różnych sytuacji życiowych tj.: wyrażanie opinii, sytuacje na lotnisku, opis drogi, przyjmowanie lub odmawianie zaproszenia, pisanie CV, czytanie krótkich tekstów.
 


POZIOM INTERMEDIATE

 

czyli poziom  średniozaawansowany następuje po dwóch latach nauki w British School i jest kontynuacją poziomu Pre-Intermediate. Uczniowie na tym poziomie posługują się językiem angielskim w typowych i najczęściej spotykanych sytuacjach życiowych, ale w sposób bardziej zaawansowany niż na poprzednich poziomach. Znajomość języka angielskiego na tym poziomie pozwala również na porozumiewanie się w sytuacjach niecodziennych, a jednak mogących się zdarzyć na przykład podczas wyjazdu tj. zgłaszanie przestępstwa. Wypowiedzi stają się coraz bardziej złożone zarówno pod względem gramatycznym jak i leksykalnym. Uczeń jest w stanie wypowiedzieć się o przyszłości, teraźniejszości i przeszłości, a także o sytuacjach hipotetycznych, prawdopodobnych i niemożliwych.


POZIOM UPPER-INTERMEDIATE

 

czyli poziom średiozaawansowany wyższy następuje po trzyletniej nauce w British School i jest kontynuacją poziomu Intermediate. Osoby, które wcześniej nie uczęszczały na kursy na niższych poziomach muszą zdać test wstępny (zachęcamy do napisania testu sprawdzającego na naszej stronie). Uczniowie na tym poziomie ugruntowują już zdobytą wiedzę, poszerzają ją i aktywnie z niej korzystają. Po ukończeniu tego kursu, uczestnicy znają już wszystkie czasy, stronę bierną we wszystkich czasach, tryby warunkowe, wszystkie czasowniki modalne, a także swobodnie potrafią opisać wydarzenia z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Zwiększa się znacząco zakres słownictwa i jednocześnie bogactwo wypowiedzi. Za pomocą odpowiednich struktur językowych kursant potrafi w językowo wiarygodny sposób zareagować w różnych sytuacjach takich jak np.: reakcja na niespodziewaną dobrą informację czy wyrażenie żalu z powodu zaistniałej sytuacji.


POZIOM PRE-FCE

 

jest poziomem ‘pomostowym’ pomiędzy poziomem upper-intermediate a FCE. Jest on przeznaczony dla studentów British School, którzy nie czują się na siłach sprostać językowym wymogom egzaminu państwowego (FCE) i chcą "podszlifować braki".

 

 

 

Zapytaj o kurs języka angielskiego

w najbliższym Otwiera wewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieoddziale British School


© Copyright by  
, 2015
Wdrożenie: NETTOM.com  Projektowanie stron internetowych, tworzenie stron, agencja interaktywna NETTOM.com